100 ekstrabevillinger til ”pensionisterne”.

 

Vi her i foreningen KAT har læst og hørt mange tåbeligheder i den tid vi har kørt hyrevogn og vi vil ikke påstå, at der er kommet nye og større tåbeligheder til i årenes løb. Tåbelighederne har en tendens til at gentage sig selv. Det er som om de mennesker der fremkommer med tåbelighederne ikke har intelligens, fantasi og åndsevner nok til at forny sig.

Og nu er det så atter engang Henrik Nielsen / Taxamotor / SaB der tager teten, når det gælder om at fremsætte tåbeligheder offentligt.

Og vi tænker her ikke kun på forslaget om at der skal sættes 100 ekstra bevillinger på gaden, vi tænker i lige så høj grad på de utroligt tåbelige argumenter de fremkommer med, som en begrundelse for at sætte alle fagets udøvere ca. 5 % ned i løn.

Og så er Henrik Nielsen så stor en kujon, at han tilsyneladende ikke tør fremlægge de to helt indlysende årsager til, hvorfor Taxamotor ønsker 100 ekstra bevillinger på gaden.

Hvad vil der ske, hvis der kommer 100 ekstra vogne på gaden?

Man kan formodentlig gå ud fra, at måske 20 % af disse vil tilslutte sig Taxamotor. Dette vil give Taxamotor en indtægt på 20 x pladsleje. Altså sådan ca. 1million gode grunde til at ønske at få 100 nye bevillinger på gaden. Når man hertil lægger, at Taxamotors aktiver tilsyneladende kun består af udestående fordringer, udestående fordringer som har ”cyklet” rundt i systemet i flere år, og som de næppe har nogen chance for at få inddrevet, så har man et virkeligt godt argument for at ønske 100 ekstra vogne på gaden.

Hvad vil der ske, hvis der ikke kommer 100 ekstra vogne på gaden?

Henrik Nielsen / Taxamotor har ”stjålet” så mange kunder fra konkurrenterne (spørg John Lindbom om ikke han har mistet mange kunder til TM), så de nu ikke kan betjene dem på visse tider af døgnet. Dette vil kunderne ikke blive ved med at finde sig i. Der er ikke nogen fornuftig mening i at få måske 20 – 25 % rabat på kørslen, hvis man ikke kan få en vogn, når man skal bruge den. Derfor risikerer Taxamotor nu at miste nogle af de kunder, som de med megen møje og besvær (og mest med chaufførernes penge), har ”stjålet” fra konkurrenterne. Dette giver formodentlig også en million gode grunde til, at ønske 100 ekstra vogne på gaden.

Men tør Henrik Nielsen indrømme dette?

Nej! I den henseende er han en kujon!

Og hvordan står det til med hans argumenter?

Holder de?

Skal vi lade det komme an på en prøve?

SaB (Taxamotor & Amager/Øbro Taxi) har ingen modvilje imod chauffører. Nej, naturligvis ikke, det er jo derfor at de ønsker at det er ”storvognmændene” der får de 100 ekstra bevillinger, så kan de ansætte nogle ekstra chauffører; og med de penge som de, hvis vi må sige det på vores måde, ”stjæler” fra chaufførernes løn og feriepenge, kan de så give nogle af deres store kunder (hovedrige selskaber) rabat. Det er altid lettest at give rabat med andre folks penge. Så hvorfor skulle de have noget imod chauffører – bare chaufførerne kender deres plads!

Henrik Nielsen, SaB (Taxamotor & Amager/Øbro Taxi) har et problem her og nu, så til Helvede med, hvorledes vi får ”nyt blod” ind i branchen i fremtiden, bare de får løst deres problem her og nu!

Hvis man er så bekymret for, at der afvises så mange korte ture fredag og lørdag nat, så kan man jo bare sætte starttaksten op til 100,--kr. Så vil også en kort tur have en vis værdi; og de mennesker vi taler om, de betaler jo gladelig 50 – 100 kr. i entré på forlystelsesstedet samt måske noget tilsvarende i garderobeafgift, og hertil kommer, at en genstand formodentlig også står i 30,- kr. eller deromkring.

Men dette er jo ikke SaB’s / Henrik Nielsens / Amager/Øbro Taxi’s bekymring, deres motiver er langt mere egoistisk orienterede!

Henrik Nielsen påstår, at tilgængeligheden vil blive forbedret på de travle tidspunkter, hvis man kun uddeler nye tilladelser til de allerede eksisterende storvognmænd. Men dette må da anses for det rene vrøvl. Er det ikke storvognmændene der har bestemt at deres chauffører har skiftetid omkring kl.16:00? Ville nogen lille enligt kørende vognmand være så dum, at han kørte hjem kl.16:00? Nej! Det er storvognmændene der tager deres mange hundreder af biler ud af drift på et af døgnets mest travle tidspunkter! Hvis man inddrog alle storvognmændenes bevillinger og gav dem til små selvstændige vognmænd, så ville man øge tilgængeligheden på de travleste tider af døgnet; specielt om eftermiddagen! Det er storvognmændene der sørger for, at en meget stor del af vognparken holder stille om eftermiddagen, når der er allermest travlt?  Derfor skal nye bevillinger kun uddeles til chauffører!

Når Henrik Nielsen / Taxamotor siger, at man til næste år kan vurdere om der kan uddeles bevillinger til chauffører, så må dette betragtes som et bevis på, at Taxamotor er i desperat behov for vogne her og nu! De kan ikke vente til næste år, de kan ikke nøjes med de bevillinger der evt. tilsluttes Taxamotor, hvis det er chaufførerne der får dem, de har behov for at det er storvognmændene der får dem, for de har åbenbart regnet ud, at de på denne måde vil være mere sikre på at få flere nye bevillinger end på den anden måde. Det er ren og skær egoisme og meget kortsynet!

Når SaB / Taxamotor / Amager/Øbro Taxi påstår at en etableret vognmand langt hurtigere kan få en vogn på gaden end en chauffør der skal til at etablere sig som vognmand, så ville vi da meget gerne have at vide, hvilken betydning det skulle have? Vil SaB / Taxamotor / Amager/Øbro Taxi virkeligt påstå, at man vil være i stand til at køre 10 % ekstra ture hver eneste dag året rundt, bare fordi en vogn kommer på gaden om tirsdagen i stedet for om torsdagen? Det er selvfølgelig noget forvrøvlet sludder. Det drejer sig om allerhøjest 1 – 2 dage. Det har ingen praktisk betydning. Til gengæld er der ingen nyetablerede vognmænd der vil køre hjem om eftermiddagen, når der er allermest travlt; storvognmændenes biler holder tit og ofte stille omkring skiftetid, kl.16:00!

Når Henrik Nielsen påstår, at veletablerede vognmænd hurtigt kan flytte folk fra de dårlige vagter over på de gode vagter, så overser han vist en enkelt lille detalje. Når en chauffør først er kommet over på dagvagt, så vil han stort set aldrig mere tilbage på aften-/nattevagten, så han er ”tabt” for nattevagterne. En enligt kørende nystartet vognmand derimod, han vil måske komme ud fredag og lørdag nat, for at få sin økonomi til at hænge sammen. Og så er vi for øjeblikket også inde i en fase, hvor det er blevet svært at skaffe nye chauffører, på grund af dårlige løn og arbejdsforhold i vores branche, tiltrækkes de i højere grad af andre erhverv. Hvis vi vil bibeholde dem vi har, så må vi give dem en anstændig chance for at blive selvstændige. Ikke til næste år, men i år; for næste år er de væk!

Henrik Nielsen / Taxamotor taler også om, at etablerede vognmænd har kendskab til branchen, erfaring og knowhow etc. Alt sammen noget frygteligt sludder, for at skræmme nye vognmænd væk. De taler om det, som om det var en større videnskab på linje med astrofysik e. lign. Men det er det ikke. Det er faktisk så nemt, at vi her på redaktionen er overbeviste om, at selv Henrik Nielsen kan finde ud af det!

Hvis der er nogen som undrer sig over, at Henrik Nielsen / Taxamotor foretrækker at nye tilladelser gives til etablerede vognmænd med flere bevillinger i forvejen, så er forklaringen den enkle, at det er lettere at kontrollere 5 vognmænd med hver 40 bevillinger end 200 vognmænd med hver en enkelt bevilling!

Der er nogen som mener,  at  SaB / Henrik Nielsen normalt står for en mere moderne tankegang end DTR, men det er noget vrøvl; SaB / Henrik Nielsen er nøjagtigt ligeså bagstræberiske som John Lindbom / DTR. Forskellen imellem dem kan bedst beskrives på følgende måde: Hvis man tager en kokasse og deler den over på midten og påstår at den ene halvdel er god og den anden dårlig, hvilken er så den dårlige og hvilken den gode? Og derfor forstår vi heller ikke, hvordan Amager/Øbro Taxi kunne gå sammen med Taxamotor, de kunne lige så godt være forblevet sammen med Codan Taxi, forskellen er såmænd den samme!

Og vi har naturligvis endnu et argument for ikke at sætte flere vogne på gaden. USA’s tidligere centralbankchef, Greenspan, har advaret om at der er mulighed for recession sidst på året, og når den slags sker i Amerika, har det en kedelig tendens til at smitte af på Europa og resten af verden. Derudover er salget af ejerboliger gået i stå i Danmark, og dette er normalt også en god indikator for økonomien – den er altså på vågeblus, for at sige det mildt. Og endelig kan vi også forvente at Metroen, når den åbner den nye strækning ud til lufthavnen, vil tage nogle af vores kunder. Læg dette sammen, og så vil ethvert fornuftigt menneske komme frem til, at der ikke skal flere vogne på gaden, måske burde man snarere fjerne nogen ved naturlig afgang. Men dette må tiden afgøre!

Og til slut vil vi gerne spørge SaB / Taxamotor / Henrik Nielsen hvad de vil gøre den dag en eller flere af deres ”storvognmænd” forlader denne verden, for flere af dem har trods alt nået en alder, hvor det er ved at være en reel mulighed. Vi har faktisk hørt, at der var et par af dem der var til en fælles vens begravelse for nylig og så fik de stillet spørgsmålet: ”Hør, kan det overhovedet betale sig at gå hjem”?