Er Taxinævnet en hån imod demokratiet?

Eller er Taxinævnet endnu et bevis på politikernes hang til at detailstyre alt; fra vugge til grav!

Vi har tidligere, i KAT-bladet juni 2007, nævnt at nævnet vil sætte ekstra 150 bevillinger på gaden samtidigt med Metroens åbning til lufthavnen. Ved samme lejlighed var vi inde på det problematiske i, at nævnet traf den slags afgørelser, ikke med et spinkelt flertal, men helt uden noget flertal. På det pågældende nævnsmøde mødte kun 5 af medlemmerne op; og da nævnet efter lovgivningen består af 11 medlemmer, så er der ikke tale om et demokratisk flertal.

Men forretningsordenen for nævnet taler heller ikke om, at der skal foreligge et demokratisk flertal, det taler bare om ”stemmeflerhed”! Men den slags må anses for uacceptabelt i et demokrati. Man har tidligere i historien ”fusket” med flertalsafgørelser; og når man har pillet ved de grundlæggende værdier, så er det også af og til gået galt. Vi kan naturligvis ikke laste den nuværende formand for nævnets forretningsorden, den er vedtaget mens Kjeld Hansen var formand og hans demokratiske sindelag har vi altid sat spørgsmålstegn ved. Men hvis ikke Ib Terp tager skridt til at ændre på forretningsordenen, så er han indirekte medskyldig i dens manglende respekt for de demokratiske spilleregler.

Landets vælgere kan med rette forvente at de politikere som de vælger også passer deres arbejde. Dette gælder naturligvis også når de vælges ind i nævn, udvalg og hvad der ellers kan falde ind under udtrykket ”et borgerligt ombud”. Og dette bør selvfølgelig også gælde for nævnsmedlemmerne, for hvis ikke man pænt og omhyggeligt passer det ”ombud” som man har påtaget sig, så udviser man en afgrundsdyb foragt for de mennesker der har valgt en. Og her er der et par nævnsmedlemmer, der har et problem.

Der er en tre fire medlemmer, der ”kun har misset 2-3 møder ud af 12, og det må siges at være acceptabelt, men der er også medlemmer der har misset 3-4 møder ud af 7 mulige, og det må da være at udvise dyb foragt for demokratiet.

Vi har slået til lyd for det tidligere, og vi vil gerne slå til lyd for det igen: Taxinævnet i sin nuværende form bør nedlægges og i stedet erstattes med et branchenævn, hvor der f. eks. Kunne være vognmænd, chauffører, politifolk, folk fra færdselsstyrelsen og folk fra forbrugerstyrelsen som medlemmer; eller andre der er relaterede til vores branche! Men vi mener helt bestemt, at visse af nævnsmedlemmernes lave mødeprocent er et udtryk for total ligegyldighed med det de laver; og så var det bedre, hvis de slet ikke var der. Og når de endelig engang imellem lytter, så lytter de kun til vor branches største pampere – ingen nævnt, ingen glemt. De tager ikke chaufførernes problem med at opretholde en anstændig timeløn alvorligt og ej heller chaufførernes generelt dårlige arbejdsforhold. Til gengæld tager de det meget alvorligt, når en stærkt beruset værtshusgæst en fredag eller lørdag nat skal vente 10-20 minutter på at få en vogn. Men når vognmændene ”stjæler” i chaufførernes løn, ved at lade chaufførerne være hovedbidragydere til den rabat som der ydes storkunderne, det interesserer dem ikke – for den lov gælder kun i Kolding og ikke i resten af Danmark!