Det blev på KAT´s ordinære generalforsamling besluttet at nedlægge Københavns Aktive Taxiforening som forening. Samtidigt blev det besluttet, at man ville fortsætte udgivelsen af KAT-Bladet.  

Så: Foreningen KAT ophører. 

Men: KAT-Bladet fortsætter. 

Da foreningen stod for at skulle finde nye lokaler; og da arbejdet med medlemsbogholderiet o. lign. altid påhvilede de samme mennesker, så besluttede generalforsamlingen, på indstilling fra bestyrelsen, at nedlægge foreningen KAT. Samtidigt lovede de mennesker, der altid har stået bagved udgivelsen af KAT-Bladet, at de ville fortsætte arbejdet, således at vort erhvervs pampere fortsat ikke skulle kunne føle sig sikre.
        Vi husker stadigvæk, med glæde, TRAFIK´s generalforsamling sidste år, hvor Mogens Jensen gik på talerstolen og gav et par af pamperne en påmindelse. Selv ikke TRAFIK´s formand turde korrigere Mogens Jensen. Det blev kun til et lille bitte øf.
        Og netop Mogens Jensen er den anden årsag til, at foreningen lukker og slukker. For Mogens Jensen var ”Manden” der stiftede foreningen KAT den 17. november 1980; og han har hele tiden været den drivende kraft bag foreningen, man kan sige, at han var foreningen. Ingen i vores erhverv havde en højere intelligens end Mogens eller var i besiddelse af større viden om vores erhverv end Mogens. Og som det vil være nogen bekendt, så fik Mogens Jensen et slagtilfælde sidste år og sidder nu på plejehjem. Vi har hele tiden håbet på, at vi ville få ham igen, men vi har desværre været nødsaget til at opgive håbet. Og derfor er Mogens Jensen trådt tilbage som ansvarshavende redaktør af KAT-Bladet. Og dette er også hovedårsagen til, at vi har måttet nedlægge foreningen KAT.
        Uden Mogens’ kampgejst, overblik og entusiasme; så har vi et savn så stort, så ingen andre kan udfylde pladsen – og vi ønsker heller ikke at prøve.
   
     Derfor bliver foreningen KAT nedlagt.
        Og i dyb respekt for alt hvad Mogens stod for, så ser vi os nødsaget til at fortsætte udgivelsen af KAT-Bladet!
        For der har aldrig været nogen mere ærlig og oprigtig forkæmper for den ”lille” mand i vores erhverv, end Mogens Jensen. Og derfor fortsætter vi kampen. Således at vores erhvervs pampere, fortsat ikke kan sove helt roligt om natten.
        Vi vil fortsætte kampen imod pamperne i Mogens Jensens ånd, således at der også er plads til os, ”de utilpassede”, i vores branche; og ikke kun til ”pamperne”. For ”Pamperne” har der altid været plads til, de har altid sat dagsordenen – offentligt ansatte eller private, forskellen kan ikke ses!
        Vi vil gerne slutte med et citat, der må have stået som en ledestjerne i Mogens’ virke i alle årene, og som også gerne skulle inspirere alle andre, der ikke ligger under for systemet.

        ”Bliv ikke overrasket når du opdager, at det offentlige undertrykker de små og fornægter dem deres ret og rettigheder. Enhver embedsmand er beskyttet af embedsmanden over ham, og begge er beskyttet af endnu højere rangerende embedsmænd.”

Ecclesiastes (Prædikernes bog) kap. 5. stk. 8.